Alfred Victor Grenander 1836-1896

Riddare af Kgl. Nordstjerneorden.
Provinsialläkare från 1866 till 1867 i Jämshög (K).
Provinsialläkare från 1868 i Naum (R).
Född 1836-05-05 på Beseboda, Augerum (K). [1]
Döpt 1836-05-22 i Augerum (K). [1]
Död 1896-12-10 på Storgatan 8, Vara (R). [2]
Dödsorsak: Tarmtuberkulos.

LevnadsbeskrivningMaj den 5 föddes på Beseboda och den 22 döptes Amts Fångpredikanten Paul Grenanders och dess Hustru Charlotta Gustava Borgströms Son Alfred Victor. Susc. Stadsbokhållaren Jacob Cronas Hustru Emma Borgström i Carlscrona.

Alfred läste vid Lunds universitet där han enligt "Skånska nationen vid Lunds universitet 1833-1883", tog fil. kand. 31 maj 1858, fil. doktor 1859, med. kand. 13 december 1861, med. lic. 12 april 1865.
Efter avslutade studier återkom Alfred till Östra Broby senhösten 1864.
"...distriktläkare i Jämshög, vartill jag blivit antagen den 17 Mars och varå Kungl. Kollegium utfärdat Resolution den 17 Januari 1866." skrev Alfred i provinsialläkarrapporten för Jämshög i Blekinge den 31 december 1866. I Jämshög bodde Alfred när han i Stehag i Malmöhus län den 20 april gifte sig med Alice Maria Sandberg som året innan flyttat dit från Broby No 6 tillsammans med sin mor och sina syskon sedan fadern avlidit.

Ett år efter bröllopet föddes deras första dotter av fem, Alfrida.

Den 31 december 1867 får Alfred tjänsten som provinsialläkare i Vara distrikt. Han efterträdde antagligen extra provincialläkaren doktor Gustaf Eriksson som avlidit den 27 september samma år.*

Hösten 1889 flyttade familjen till Bengt Månsgården i Nedervara i Vara och har enligt husförhörslängden en fosterdotter, Alice Margaretha Lindmark, född 1876 i Utö Stockholms län.

Alfred avlider den 10 december 1896, då bor familjen på Storgatan 8 i Vara. Hustrun Alice levde till 1931 och dog i Örebro där även dottern Sigrid bor med sin make Gottfrid Teodor Thermaenius.

ur dödsruna:
"Alfred Viktor Grenander 1896-12-10

A.V. Grenander . Enligt ett telegram från Skara afled i natt i Vara förre provinsialläkaren i Vara distrikt A.V. Grenander, 60 år gammal.
Angående nyligen aflidne f.d. provinsialläkaren i Vara distrikt Alfred Viktor Grenander meddela vi i dag följande biografiska uppgifter: Alfred Grenander, son af kyrkoherden i Broby pastorat af Kristianstads län Paul Grenander och Charlotta Gustava Borgström, var född i Augerums församling i Bleking den 5 maj 1836. Han blef student i Lund 1854 och promoverades 1859 till filosofie doktor. Redan efter våren 1858 aflagd filosofie kandidatexamen egnade han sig år medicinska studier samt blef i Lund medicine kandidat 1861 och medicine licentiat 1865. Efter att hafva innehaft åtskilliga tillfälliga förordnanden såsom militärläkare antogs han 1866 till distriktsläkare och utnämndes 1867 tillprovinsialläkare i Vara distrikt af Skaraborgs län. Efter uppnådd pensionsålder tog Grenander innevarande år afsked från provinsialläkaretjensten, men fick icke länge njuta af sitt otium. Sedan 1885 var han riddare af nordstjerneorden. Gift 1866 med Alice Maria Sandberg, dotter af kronofogden Chr. B. Sandberg och Maria Sofia Wahlgren, efterlemnar Grenander enka och 4 döttrar, deraf 3 gifta. Bland dessa är en gift med extra provinsialläkaren i Hallsberg d:r C.A.Florén. Doktor Grenander var i sin krafts dagar en särdeles ansedd och omtyckt läkare samt egde en mycket stor praktik. På senare åren var han sjuklig och åtnjöt tjenstledighet redan innan han afgick från tjensten med pension."ur Västgöta historier av
Ragnar Ljunggren

Den på sin tid kände och skicklige doktor Grenander i Naum besökte en gång en torpare under Främmestads gods. Mannen låg sjuk, och det såg f. ö. fattigt och oredigt ut. Dr Grenander frågade barskt, när han kom i dörren:
- Har i lus här?
- Nä, svarade gumman på stället, inte så vi behöver söka doktorn för't.
Det rappa svaret renderade torparparet fri medicin.

Grenander kom en dag till en skomakare med ett par skor till lagning. Skomakaren synade skorna noga och fann dem rätt skröpliga.
- Dä vôre nog bätter å skaffa säk ett par nua skor än å laga di häre, sade skomakaren.
En tid efteråt blev skomakaren skadad vid en olyckshändelse och kom till doktor G. Denne undersökte honom noga och sade sedan.
- Dä vore nog bättre å skaffa en ny skomakare än å lappa ihop den gamle.

En gång var Grenander på besök hos länsman Palmgren på Stommen i S. Lundby. På gården fanns strax intill boningshuset ett mindre uthus, som P. hade inrett till svinhus.
- Dä ä då inte vidare hygieniskt å ha ett svinhus så nära bostaden, utlät sig doktorn.
- Hygieniskt? svarade länsman, hygieniskt? Ja har förbanna mej inte sett friskare svin.* Enligt "Skånska nationen vid Lunds universitet 1833-1883" blir han distriktsläkare i Jemshög den 6 december 1866 och provinsialläkare i Naums distrikt den 31 december 1867.


Provinsialläkarrapport 1881
Provinsialläkarrapport 1885
Provinsialläkarrapport 1886
Provinsialläkarrapport 1889
Provinsialläkarrapport 1891
Provinsialläkarrapport 1892


Gifte och barn

Gift 1866-04-20 i Stehag (M) [3]

Alice Maria Sandberg. Född 1841-06-26 i Emmislöv (L). [4]
Döpt 1841-07-13 i Emmislöv (L). [4]
Död 1931 i Örebro. [5]

Alfrida (Frida) Grenander. Född 1867-04-20 i Jämshög (K). [6]
Döpt 1867-05-15 i Jämshög kbfd (K). [6]

Rebecka (Mea) Grenander. Konstnär.
Född 1869-06-03 i Lilla Västorp, Naum (R). [7]
Döpt 1869-06-16 i Naum (R). [7]
Död 1947-05-05 i Uddevalla (O). [8]

Maria Gustafva Grenander. Född 1872-10-15 i Lilla Västorp, Naum (R). [9]
Döpt 1872-10-30 i Naum (R). [9]
Död 1954-04-17 i Örgryte (O). [10]

Hanna Grenander. Född 1874-12-20 i Lilla Västorp, Naum (R). [9]
Döpt 1875-01-17 i Naum (R). [9]
Död 1965-09-08 i Väsby (M). [10]

Sigrid Grenander. Född 1879-04-25 i Lilla Västorp, Naum (R). [9]
Döpt 1879-05-30 i Naum (R). [9]
Död 1976-08-02 i Råsunda (AB). [10]

 
Alfred Victor Grenander. Född 1836-05-05 på Beseboda, Augerum (K). [1] Död 1896-12-10 på Storgatan 8, Vara (R). [2] Riddare af Kgl. Nordstjerneorden.
Provinsialläkare från 1866 till 1867 i Jämshög (K).
Provinsialläkare från 1868 i Naum (R).
f Påhl Grenander. Född 1791-05-07 i Malmö Sankt Petri (M). [11] Död 1850-05-24 i Östra Broby (L). [12] Nådårspredikant 1816 i Fjälkinge (L). [2]
Nådårspredikant till 1821 i Västra Sallerups kbfd (M). [2]
Fångpredikant från 1828 till 1841 i Karlskrona Amiralitetsförs (K). [2]
Kyrkoherde, mellan 1841 och 1850 i Östra Broby (L). [2]
ff Pähr Pålsson. Född 1757-02-24 i Haglösa nr 12, Lilla Slågarp (M). [13] Död 1834-08-26 i Malmö Sankt Petri (M). [14] Krögare från 1790 till 1834 i Malmö.
fff Påhl Nilsson. Född 1714 i Västra Vemmerlöv (M). Död 1785-12-21 i Haglösa, Lilla Slågarp (M). [13]
ffm Hanna Larsdotter Grenander. Född omkring 1720 i Gessie (M). Död 1802 i St Slågarp.
fm Marna Johansdotter Klingenberg. Född 1771-03-05 i Börringe (M). [15] Död 1848-08-17 i Malmö Sankt Petri (M). [16] fmf Johan Niclasson Klingenberg. Född 1744 i Klörup, Lilla Slågarp, Trelleborg. Död 1798 i Börringe (M). Smed.
fmm Katarina Rewald. Död 1771-04-21 i Börringe (M). [17]
m Charlotta Gustafva Borgström. Född 1800-09-15 i Beseboda, Lösen (K). [18] Död 1879-06-01 i Motala (E). [19] mf Eric Borgström. Född 1763-08-10 i Gumlösa (L). [20] Död 1818-05-17 i Sinclairsholm, Gumlösa (L). [21] Trädgårdsmästare, "ekonomidirektör", enl beslut av kungl majt.
mff Jöns Borgström. Född omkring 1735 i Romestorp, Gumlösa (L). [22] Död 1806-08-17 i Gumlösa (L). [23] Krukmakare.
mfm Malena Truedsdotter. Född 1727 i Grantinge, Stoby (L). [24] Död 1810 i Gumlösa (L).
mm Gustafva Elsa Lundström. Född 1760 i Kviinge (L). [25] Död 1854-09-02 i Östra Broby (L). [26] mmf Per Månsson. Född 1730 i Kviinge (L). [27] Död 1789 i Kviinge (L). [28] Ladufogde, Kviinge.
mmm Ingar Olasdotter. Född 1725 i Kviinge (L). Död 1785-04-07 i Smedjehuset, Hanaskog by, Kviinge (L). [29]

Källor

 1. Augerum, none, födde, 1826-1847
 2. Lunds stifts herdaminne. Ser. II Biografier 11 Västra och Östra Göinge
 3. _scb Malmöhus, vigsel, död, 1866
 4. Emmislöv, none, födde, död, 1778-1851
 5. DISBYT
 6. Jämshög, none, födde, 1849-1867
 7. Naum, C:3
 8. Sveriges dödsbok 1947-2006 (utg.4)
 9. Naum, C:4
 10. Sveriges dödsbok 1947-2003 (utg.3)
 11. Malmö Sankt Petri, CI:4 p 706
 12. Östra Broby, none, död, 1849-1863 p 7
 13. Lilla Slågarp, none
 14. Malmö Sankt Petri, FI:3 p 778
 15. Börringe, none
 16. Malmö Sankt Petri, FI:4 p 189
 17. nb (barnsäng)
 18. Lösen, none, födde, 1798-1841
 19. _scb Kristianstad, :658, vigsel, död, 1879-1879
 20. Hfl, men ej i f-bok, 1757 enl annan hfl (NB).
 21. Gumlösa, none, födde, vigsel, död, 1776-1849
 22. åu (ca 1733, enl I Clenman)
 23. I dess 72 år.
 24. N Hässleholm
 25. 26/1?
 26. Östra Broby, none, död, 1849-1863 p 23
 27. Östra Göinge, nb
 28. ?
 29. 59 år, 7mån

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister