Född 1697-10-29. [1]
Död 1771-01-21 i Simrishamn (L). [2]
Dödsorsak: Ålderdom.

LevnadsbeskrivningMaria föddes den 29 oktober 1697, dotter till handelsmannen Petter Mörck och Catharina Bagge. Familjen Mörck var var antagligen mycket förmögen, vilket de många gåvorna till kyrkan visar. Farfadern, rådmannen Peder Pedersen Mörck, med familj, är dessutom begravd i S:t Nicolai kyrka i Simrishamn, och där finns även ett av Peder Pedersen Mörck år 1709 uppsatt epitafium, över honom och hans familj.

Om det är okänt var handelsmannen Magnus Wollin, som Maria var trolovad med, hade sitt ursprung, är det helt klart att Maria hade sitt i Danmark eller de av Sverige erövrade områdena. Hennes farfar hade blivit förolämpad av en kyrkoherde 1678 och processen som följde var den sista som nedtecknades på danska.

Magnus, som Maria alltså var förlovad med, ansågs antagligen inte vara tillräckligt förmögen att äkta Maria, en av stadens mest åtråvärda kvinnor. En arvstvist och ett skenäktenskap ändrade dock på detta och de kunde gifta sig den 17 juni 1730.

1760 föll Maria så allvarligt i en trappa att hon tre år senare av skadan och försvagning därav blev sängliggande för resten av sitt liv
Marias make avled den 28 september 1770, och knappt fyra månader senare avled Maria Mörck själv, den 21 januari 1771.

Adolf Wollin gör uppskattningen att makarnas kvarlåtenskap uppgick till ca 200.000 daler silvermynt. Magnus och Maja verkar ha efterlevts av fyra barn:

 • Christian. Professor och rektor vid universitetet i Lund. Kunglig livmedikus från 1761. Gift med Ingeborg Anna Wåhlin.
 • Catharina. Gift med prosten Petter Wåhlin.
 • Lars. Stamfader för den Wollinska Karlskronagrenen. Sjömilitär bland annat under kriget mot Ryssland 1788-90.
 • Petter. Coopwardie capitain vid Ostindiska kompaniet och senare lotsinspektör i Göteborg.

Barnen lät i Järrestads kyrka uppföra ett praktfullt epitafium till föräldrarnas minne. Monumentet är hugget i kalksten, är 236 cm högt, bredden är 107 och på sockelns vänstra sida signerat "A:K:Berg fecit". Inskriptionen lyder:
"Uti Thetta Herrans Tempel Förwaras Dyrbare Qwarlefwor
Af Ett Heders Par Råd- och Handels Mannen
Från Cimbritshamn Herr MAGNUS WOLLIN
och Thes Något Efterlefwande Maka Fru MARIA MÖRCK
Han Född år 1698 / Hon Född år 1697 Sammanwigdes år 1730
Han Saligen Förut Gående I Efwigheten År 1770 D. 28 sept.
Hon Saligen Efterfölgde År 1771. 8 Jan.
Theras Födsel War Hederlig
Theras Uppfostran Förnuftig
Theras Rörelse Flitig och Mödosam
Theras Wälstån Utan Andras Lidande / Eller Tårar
Theras Hierta Menniskokiärt
Theras Tålamod Pröfwat Genom Siukdom Eld och Watn
Theras Gudsfruchtan Oskrymtad
Theras Umgänge Liufligt
Theras Ägta Säng Blomstrande
Theras Lefnad Christelig
Theras Åminnelse Wälsignad".

Epitaphium i Järrestads kyrka
Epitaphium i Järrestads kyrka.

Epitaphium i Järrestads kyrka
Epitaphium i Järrestads kyrka.


Minnesvård Minnesvård


Källor:
"Råd- och handelsmannen Carl Magnus Wollin. En Simrishamnsborgare på 1700-talet" av Adolf Wollin. Utgiven 1952 av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne.
"Herrskap och hushållning på Kiviks Äsperöd" av Nils-Arvid Bringéus.
Födelse-, vigsel- och dödböcker.Gifte och barn

Gift 1730-06-17 i Simrishamn (L) [3]

Magnus Wollin. Advokat från 1723 till 1725 i Ystad (M). [1]
Handelsman från 1726 i Simrishamn (L). [1]
Rådman i Simrishamn (L).
Född 1698. [1]
Död 1770-09-29 i Simrishamn (L). [2]
Begravd 1770-10-19 i Järrestads kyrka, Järrestad (L). [2]

Christian Wollin. Kunglig livmedikus.
Född 1731-05-22 i Simrishamn (L). [4]
Död 1798-09-07 i Prästgården, Övraby (L). [5]
Begravd 1798-09-07 i Södra Mellby (L).

Catarina Wollin. Född 1732-11-27 i Simrishamn (L). [3]
Döpt 1732-11-29 i Simrishamn (L). [3]
Död 1791-06-07 i Borrby (L). [6]

Petter Wollin. Född 1733-12-15 i Simrishamn (L). [3]
Döpt 1733-12-17 i Simrishamn (L). [3]
Död 1734-02-04 i Simrishamn (L). [7]
Begravd 1734-02-08 i Simrishamn (L). [7]

Lars Wollin. Född 1734-12-14 i Simrishamn (L). [3]
Döpt 1734-12-15 i Simrishamn (L). [3]
Död 1818-11-29 i Karlskrona Amiralitetsförs (K). [8]
Begravd 1818-12-04 i Karlskrona Amiralitetsförs (K). [8]

Petter Wollin. Lotsinspektör.
Född 1736-11-02 i Simrishamn (L). [3]
Döpt 1736-11-05 i Simrishamn (L). [3]
Död 1791-05-15 i Göteborg. [9]
Begravd på Mariebergs kyrkogård, Göteborgs Karl Johan (O). [9]

Elsa Maria Wollin. Född 1737-11-30 i Simrishamn (L). [3]
Döpt 1737-12-02 i Simrishamn (L). [3]
Död 1739-07-26 i Simrishamn (L). [7]
Begravd 1739-07-26 i Simrishamn (L). [7]

 
Maria Mörck. Född 1697-10-29. [1] Död 1771-01-21 i Simrishamn (L). [2] f Petter Mörck. Handelsman.
ff Peder Pedersen Mörck. Född antagligen 1640-tal. [1] Begravd eventuellt den 1710-08-25 (enligt kyrkoräkenskap) i S:t Nicolai kyrka, Simrishamn (L). [10] Rådman.
 
 
fm Anne Hællesdaater. Född beräknat 1652. Död 1681.  
 
m Catharina Bagge. Född 1670 i Simrishamn (L). [11]    
 
   
 

Källor

 1. "Råd- och handelsmannen Carl Magnus Wollin" av Adolf Wollin
 2. Simrishamn, none, död, 1761-1786
 3. Simrishamn, none, födde, vigsel, 1724-1759
 4. Simrishamn, none, födde, vigsel, 1724-1759 p tillägg till sidan 57
 5. Övraby, none, födde, död, 1792-1827 p 111
 6. Borrby, none, födde, död, 1788-1851
 7. Simrishamn, none, död, 1724-1756
 8. Karlskrona Amiralitetsförsamling, none, död, 1789-1826 p 478
 9. Gravsten
 10. Österlens släkt- och folklivsforskarförening
 11. DISBYT

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister