Christian Wollin 1731-1798

Kunglig livmedikus.
Född 1731-05-22 i Simrishamn (L). [1]
Död 1798-09-07 i Prästgården, Övraby (L). [2]

LevnadsbeskrivningChristian Wollin föddes i Simrishamn den 22 maj 1731. Födelsen finns inte inskriven i Simrishamns födelsebok, i stället finns ett löst blad från den 9 juni 1771, antagligen i samband med bouppteckning efter föräldrarna, där kyrkoherden skrivit ner upplysningen från pastorsämbetet i Lund, där Christian bor.

Christians föräldrar var handelsmannen Magnus Wollin, som skall ha varit av fattig börd, men genom ett egendomligt arv och genom sin handelsverksamhet som börjat med spannmål och sedan utökats med handel med malt, vilken i huvudsak verkar ha skett med örlogsbasen i Karlskrona. Christians mor var Maria Mörck, vars far var handelsmannen Petter Mörck och farfadern var den rike handelsmannen Peder Mörck, vars epitafium över sig själv och sin familj finns i St Nicolai kyrka i Simrishamn.

Christian fick enskild undervisning i föräldrahemmet i Simrishamn innan han började studera vid universitet i Lund 1746. Då han skulle avlägga sin kandidatexamen, uppstod ett missförstånd mellan honom och en av hans lärare, varför Christian begav sig till Greifswald där han blev magister den 1 juni 1750.

Efter återkomsten från Greifswald fick Christian veta att ett kungligt påbud utgått till rikets akademier att promovering i Greifswald inte var giltig utan att någon professor vid Historiska fakulteten, genom förhör, godkänt hans kunskaper. Han genomgick denna prövning med utmärkt beröm, och efter att som præsus försvarat sin disputation, blev Christian 1751 förordad till docent i österländska språk.

På rekommendation av riksrådet och friherren Palmstjerna blev Christian informator åt greve Carl Fredrik Pipers son, Fredrik Piper i Stockholm. Efter ett besök vid Kungliga Akademien i Uppsala tillsammans med sin elev, då de bodde hos arkiater Nils Rosén von Rosenstein, väcktes hos Christian ett intresse för läkarevetenskap, vilket han började studera under nämnde Rosenstein. Christian blev medicine adjunkt vid Kungliga akademien i Lund 1758, och erhöll, medan han ännu vistades i Stockholm som practicus, doktorsgraden den 22 mars 1760. När Riksens ständer inrättade en professorstjänt i kemi vid Kungliga Karolinska Akademin i Lund, utnämnde kungen honom till Chemiæ et Pharmaceutices Professor den 4 december 1761, och den 30 januari 1762 till kunglig livmedikus. Den 23 juni 1775 var Christian promotor vid Filosofiska fakulteten när 40 kandidater mottog sina lagerkransar av honom. Åren 1765 och 1782 var han även rektor för universitetet i Lund.

1762 blev Christian inspektor för Västgöta nation i Lund och från 1768 inspektor i den av västgötar, östgötar och kalmariter sammanslagna Götiska nationen.

Den 30 november 1764 gifte sig Christian Wollin i Lund med Anna Ingeborg Wåhlin, dotter till domprosten och tidigare bibliotekschefen vid universitetet i Lund, Jonas Wåhlin, och dennes hustru Märtha Maria Wassman. Ett år efter bröllopet fick de sitt första barn, sonen Jonas.

Elsa Sophia Öhberg, hustru till löjtnanten Bengt Öhberg, vilka bodde på Äsperöd i Kivik, hade enligt Nils-Arvid Bringéus (se källor), redan 1762, medan maken fortfarande levde, för vänskaps skull undertecknat ett testamente till Christian Wollins faders förmån. Efter att Magnus Wollin dött 1770 och Elsas make 1774, utfärdades ett nytt testament där Christian blev ensam arvinge mot att änkan själv fick sitta i orubbat bo under sin livstid. Elsa avled den 9 april 1776 och Wollin tillträdde egendomen redan samma månad. De släktingar till den avlidna änkan som hörde av sig med arvsanspråk fick av Wollin till och med mer än de begärt och från och med 1779 var Christian Wollin rusthållare på Äspenäs.

Löjtnanten Bengt Öhberg vars änka testamenterat Äsperöd till Wollin var antingen sinnessjuk eller en produkt av sin tid, han skall bland annat enligt domstolsprotokoll ha slagit och bundit en bondmora med järnkätting tydligen för att hon hade plockat nötter. Enligt kyrkoherden Berghult i poem är Äsperöd före Wollins övertagande förfallet och "föga kärlek fants inom dess gård och knut". Med de nya ägarna förvandlades Äsperöd till en lantlig idyll som blommade upp under sommaren när familjen Wollin anlände från Lund. Sonen Carl Magnus vistades där året runt som förvaltare. Nils-Arvid Bringéus skriver att Christian Wollin var mycket intresserad av trädgårdskötsel under sina vistelser på landet. Vidare undrar han om det faktum att det fanns ovanligt mycket fruktodlingar i Kivik kunde ha inspirerats av Christian Wollins intresse.

Christian Wollin dog under ett sjukbesök i Öfraby prästgård i Skåne den 7 september 1798.

Källor:
"Biographiske Underrättelser om Professorer vid Kongl. Universitetet i Lund, ifrån dess inrättning till närvarande tid" Magnus Ståhl. 1834
Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682-1832) av Carl Sjöström.
Nils-Arvid Bringéus: "Herrskap och husållning på Kiviks Äsperöd"
Kyrkböcker

Gifte och barn

Gift 1764-11-30 i Lunds sfs (M) [3]

Ingeborg Anna Wåhlin. Född 1739-09-07 i Lunds sfs (M). [4]
Döpt 1739-09-09 i Lunds sfs (M). [4]
Död 1814-10-03 i Esperöd, Södra Mellby (L). [5]
Begravd 1814-10-28 i Södra Mellby (L). [5]

Jonas Wollin. Ryttmästare i Fosie (M).
Född tolkat 1765-10-04 (svårläst) i Lunds sfs (M). [6]
Döpt 1765-10-06 (svårläst) i Lund. [6]
Död 1813-09-20 i Tyskland.

Maria Wollin. Född 1768-01-21 i Lunds sfs (M). [6]
Död 1836-05-16 i Esperöd, Södra Mellby (L). [7]
Begravd 1836-05-27 i Esperöd, Södra Mellby (L). [7]

Carl Magnus Wollin. Rådman i Simrishamn (L).
Handelsman.
Född 1771-01-26 i Lunds sfs (M). [6]
Döpt 1771-01-30 i Lunds sfs (M). [6]
Död 1841-04-19 i Simrishamn No 3, (L). [8]
Begravd 1841-04-28 i Simrishamn (L). [8]

Christian Adolph Wollin. Tullinspektör i Lidköping (R).
Född 1776-08-19 i Lunds sfs (M). [9]
Döpt 1776-08-22 i Lunds sfs (M). [9]
Död 1821-07-05 i Lidköping (R). [10]
Begravd 1821-07-08 i Lidköping (R). [10]

Gustaf Wollin. Kungl sekter.
Född 1780-04-15 i Lunds sfs (M). [9]
Döpt 1780-04-17 i Lunds sfs (M). [9]
Död 1855-04-13. [11]

 
Christian Wollin. Född 1731-05-22 i Simrishamn (L). [1] Död 1798-09-07 i Prästgården, Övraby (L). [2] Kunglig livmedikus.
f Magnus Wollin. Född 1698. [12] Död 1770-09-29 i Simrishamn (L). [13] Advokat från 1723 till 1725 i Ystad (M). [12]
Handelsman från 1726 i Simrishamn (L). [12]
Rådman i Simrishamn (L).
   
 
   
 
m Maria Mörck. Född 1697-10-29. [12] Död 1771-01-21 i Simrishamn (L). [13] mf Petter Mörck. Handelsman.
mff Peder Pedersen Mörck. Född antagligen 1640-tal. [12] Begravd eventuellt den 1710-08-25 (enligt kyrkoräkenskap) i S:t Nicolai kyrka, Simrishamn (L). [14] Rådman.
mfm Anne Hællesdaater. Född beräknat 1652. Död 1681.
mm Catharina Bagge. Född 1670 i Simrishamn (L). [15]  
 

Källor

 1. Simrishamn, none, födde, vigsel, 1724-1759 p tillägg till sidan 57
 2. Övraby, none, födde, död, 1792-1827 p 111
 3. Lunds sfs, none, vigsel, 1749-1814
 4. Lunds sfs, none, födde, 1700-1745
 5. Södra Mellby, none, död, 1779-1846 p 154
 6. Lunds sfs, none, födde, 1746-1772
 7. Södra Mellby, none, död, 1779-1846
 8. Simrishamn, none, död, 1787-1861
 9. Lunds sts, none, födde, 1773-1799
 10. Lidköping, CI:4
 11. Samuel Wollins deposition i Landsarkivet i Lund
 12. "Råd- och handelsmannen Carl Magnus Wollin" av Adolf Wollin
 13. Simrishamn, none, död, 1761-1786
 14. Österlens släkt- och folklivsforskarförening
 15. DISBYT

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister