Rådman.
Född antagligen 1640-tal. [1]

Levnadsbeskrivning

Peder Pedersen Mörck var antagligen mycket rik, mycket praktfulla gåvor till kyrkan tyder på detta. Dessa gåvor skall även ha inkluderat reparation av predrikstolen, som det verkar i samband med hustruns död 1696: "Föruthan desse Lijkbegrafningz Penningar hafwer Hr Rådhmannen Petter Mörck på sin senare sahl: hustrus begrafning in Julio påtagit sigh af sine egne medell att låta stoffera, måhla och wähl anprydha Prädikstochol, hwar medh han redhan har giordt en begynnelse och skall betahla dherföre till måhlaren 52 D:r Silfrmyndt. Här föruthan låtet renovera Altare Taflan och Crucifixet medh mera arbete giordt, till 100 D:r Smt".

Mörck blev antingen mycket snabbt försvenskad, eller så var han en pragmatisk person som anpassade sig till nya förhållanden. Som nybliven svensk skall han till exempel ha löst staden från snapphanar vid två tillfällen, även om just dessa nog snarare var av rövarkaraktär än skånska frihetskämpar. Mörck blev rådman i Simrishamn 1694 en post han verkar ha innehavt till 1710, vilket antagligen är årtalet för hans död. Hans arvingar har den 25 augusti 1710 betalat till kyrkan för salig rådman Petter Mörcks grafz ställe i kyrk:, vilket gör det troligt att han då redan är avliden. Det troligaste är också att det är Peder Pedersen Mörck detta gäller och inte sonen Peter Mörck, då den senare aldrig blivit rådman. I kyrkan finns förutom familjens grav och ett epitafium, en minnestavla vars text lyder:

"Guds Nampn och Helga ordh till Prydnat ögon Månght
Är Herrans NattWards Bordh Prädikstol Korss och gångh
Wäl zijrat Grant och Nätt Bekostat af En Mann
Som Tienar Lagh och Rätt, Her Rådman Mörck är hand
Dess Hustrur Twenne Här, som sofwa uti Roo
Det Åreminnet bär, Christ-läsare Det Troo
ANNO 1696 - På Stadens Wägnar Jagh
Them Dödom thetta gaf. Nico. Psilander".

I Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne Skrifter, II, år 1926, beskriver G. Gustafsson S:t Nicolai kyrka:
"Ett epitafium över sig och sin familj lät Mörck uppsätta år 1709. Det hänger, antagligen på sin ursprungliga plats, på sydsidan av västra pelaren. I golvet framför ligger stenen, som täcker deras viloställe. Epitafiet, av skulpterat, målat och förgyltt trä, är försett med sju porträtt i olja på ovala träskivor. På en bred, profilerad list till formen lik en sarkofag, reser sig ett överstycke med bibelcitat (Phil. 1: 21). Detta krönes av en kartusch med gudsnamnet på hebreiska bokstäver i skölden. Kartuschen stödes av två putti. På listens översida äro tre porträtt placerade. I mitten Petter Mörck. Bilden inramas av en kartuschliknande omfattning försedd med växtornament, skulpterade i trä. På var sida därom sitta porträtten av hans båda hustrur. De inramas av en accantusornerad ram, fasthållas av bevingade putti med palmblad i ena handen. Över dessa tre bilder sitta två barnporträtt, ett på var sida om överstycket, placerade i en accantusranka, som ringlar ut från mittpartiet. På listens framsida sitta de två sista porträtten, till vänster en ung man och till höger en ung kvinna. Båda bilderna inramas av accantusrankor. En inskriptionssköld med accantusblad längs kanten är fastsatt under listen. Inskriften lyder:

"Detta Epitafium hafwer fordom Ehreborne och wälförståndige Herr Rådman Petter Pettersson Mörck Låtit förferdiga uti Set Lefwande Lif, Gudz Nampn Till ära, Gudz Huus Till Prydna, Sina Liffsarfwingar Till Äro Minne, för sig och sina 2 :ne hustrur och aflat med den Första Hustrun 2:ne Söner och en Dotter och Med Den andra en Son, som blef vid födslen dödh uthij des Moders 50:de Åhr, alle Theras Siällar äro uthi deras Frelsares Jesu Siöte Huar intet dödz QuaI rörer them, men deras Lekamen Huilar her i grafwen Till den yttersta Dommen, då theras återlösare Jesus skal them upväckia Till Ewinnerligit Liif. ANNO 1709".

Epitaphium i Simrishamns kyrka
Epitaphium i Simrishamns kyrka

Källor:
"Råd- och handelsmannen Carl Magnus Wollin. En Simrishamnsborgare på 1700-talet" av Adolf Wollin. Utgiven 1952 av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne.
Födelse-, vigsel- och dödböcker.
Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne Skrifter, II, år 1926.
Gifte och barn

Gift

Anne Hællesdaater. Född beräknat 1652.
Död 1681.
Begravd i S:t Nicolai kyrka, Simrishamn (L).

Metta Maria Mörck.

Peter Mörck. Död 1671-12-01 i Simrishamn (L). [2]

Petter Mörck. Handelsman.

Gift

Kierstine Knudsdaater Lock. Död 1696 i Simrishamn (L). [2]
Begravd i S:t Nicolai kyrka, Simrishamn (L).

 
Peder Pedersen Mörck. Född antagligen 1640-tal. [1] Begravd eventuellt den 1710-08-25 (enligt kyrkoräkenskap) i S:t Nicolai kyrka, Simrishamn (L). [2] Rådman.
     
 
   
 
     
 
   
 

Källor

  1. "Råd- och handelsmannen Carl Magnus Wollin" av Adolf Wollin
  2. Österlens släkt- och folklivsforskarförening

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister