Född 1786-04-16 i Lunds sfs (M). [1]
Döpt 1786-04-18 i Lunds sfs (M). [1]
Död 1861-06-24 i Västra Vingåker (D).

Levnadsbeskrivningur Svenskt biografiskt handlexikon

präst, författare. Född i Lund d. 16 april 1786; den föregåendes kusin. Föräldrar: auditören vid Södermanlands regemente Arvid Wåhlin och Charlotta Nelander. Vid Lunds universitet, där W. inskrefs som student 1805, erhöll han lagerkransen 1808 och förordnades 1811 till docent i kyrkohistoria och vice notarie i domkapitlet. Hofpredikant 1815, anställdes han 1818 som legationspräst och pastor vid svenska församlingen i London, blef teologie doktor 1830 och kyrkoherde i Västra Vingåker af Strängnäs stift s. å. Prost 1832, afled W. i Västra Vingåker d. 24 juni 1861. På W. kan med skäl tillämpas, hvad som blifvit sagdt om en annan af hans släkt, »att hans olycka var att ha kommit på en plats i samhället som icke passade honom». -- Liflig och lättrörlig, hade han tillägnat sig under sin vistelse i London ett slags engelsk excentricitet, som icke undgick att väcka anstöt hos en talrik och allvarlig landtbefolkning. Med ett af naturen godt hufvud, mycken beläsenhet och vidsträckt språkkunskap, skulle han med mer jämnhet och allvar blifvit en framstående personlighet. Från trycket utgaf han en mängd skrifter i skilda ämnen, såsom: Geographi för begynnare 1817, Bibelalmanach 1832, Stafbok efter grundstafningssättet 1841, Dagsländor; anteckningar under vistandet i England och Frankrike åren 1818--32 1846, Om stryparne (Thugs). Fanatism och mord 1850, Anteckningar om särskilta religionssamfund och bekännelser 1852, öfversättningar och strödda poem m. m. samt efterlämnade i handskrift ett utförligt Svenskt-engelskt lexikon, som han utarbetade under de senare åren af sin lefnad. Gift med Beata Margareta Vilhelmina Almgren.


Gifte och barn

Gift

Beata Margareta Vilhelmina Almgren.

John William Wåhlin. Språklärare.
Född 1817.
Död 1871.

 
Johan Peter Wåhlin. Född 1786-04-16 i Lunds sfs (M). [1] Död 1861-06-24 i Västra Vingåker (D). f Arvid Wåhlin. Född 1759-04-30 i Skabersjö (M). [2] Död 1831-04-21 i Norrköpings Hedvig (E). [3] Landsfiskal.
Auditör Södemanlands regemente.
ff Petrus (Skabersjöpeter) Wåhlin. Född 1707-09-29 i Västra Eneby (E). [4] Död 1768-01-15. fff Andrae Jonæ Wåhlin. Född 1661-02-24 i Vårdnäs (E). [5] Död 1725-08-12 i Östra Stenby (E). [6] Kyrkoherde i Östra Stenby (E).
ffm Ingeborg Månsdotter Bellnera. Född 1673-03-25 i Söderköping. [7] Begravd 1707-12-04 i Västra Eneby (E). [4]
fm Catarina Wollin. Född 1732-11-27 i Simrishamn (L). [8] Död 1791-06-07 i Borrby (L). [9] fmf Magnus Wollin. Född 1698. [10] Död 1770-09-29 i Simrishamn (L). [11] Advokat från 1723 till 1725 i Ystad (M). [10]
Handelsman från 1726 i Simrishamn (L). [10]
Rådman i Simrishamn (L).
fmm Maria Mörck. Född 1697-10-29. [10] Död 1771-01-21 i Simrishamn (L). [11]
m Maria Charlotta Nelander. Född 1755-04-01 i Lunds sfs (M). [12] Död 1796-10-13. [13] mf Johan Nelander. Född 1709-10-04. [13] Död 1789-10-26 i Lunds sfs (M). [13] Kyrkoherde och prost i Stävie (M). [13]
Kyrkoherde och prost i Lackalänga (M). [13]
mff Andreas Nelander.
mfm Margareta Rydelius.
mm Magdalena Möller. Född 1713. [13] Död 1790-03-19. [13] mmf Arvid Moller. Född 1674-02-19 i Vorhoff. Död 1758-04-06 i Lunds sfs (M). Professor vid Lunds universitet.
mmm Christina Margareta Lagercreutz. Död 1759-09-03. [13]

Källor

 1. Lunds sts, none, födde, 1773-1799
 2. Skabersjö, none, födde, död, 1688-1813
 3. Norrköpings Hedvig, C:2
 4. Västra Eneby, CI:1
 5. Linköpings stifts herdaminne, del II. Håhl (Norrköping 1846)
 6. Östra Stenby, C:2 p 465
 7. Söderköping, C:1 p 59
 8. Simrishamn, none, födde, vigsel, 1724-1759
 9. Borrby, none, födde, död, 1788-1851
 10. "Råd- och handelsmannen Carl Magnus Wollin" av Adolf Wollin
 11. Simrishamn, none, död, 1761-1786
 12. Lunds sfs, none, födde, 1746-1772
 13. Biographiske underrättelser om Professorer vid Lunds Universitet.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister