Född 1707-09-29 i Västra Eneby (E). [1]
Döpt 1707-10-04 i Västra Eneby (E). [1]
Död 1768-01-15.

Levnadsbeskrivningur Lunds stifts herdaminne:
Efter kallelse av patronus, ryttmästaren Otto Tott, den 23 maj 1744, erhöll Petrus Wåhlin samma år den 8 juni fullmakt.

Petrus Wåhlin var född i Västra Eneby, Östergötlands län den 29 september 1707, son av komminister därstädes, sedermera kyrkoherde i Östra Stenby, Andreas Wåhlin och hans första hustru Ingeborg Bellnerus; gick först i Norrköpings, från och med 1717 i Linköpings skola och gymnasium, student i Uppsala den 3 maj 1726, anlände till Lund (enl. nat.-matr.) den 20 oktober 1727, tjänstgjorde som informator, inskriven som student i Lund den 22 februari 1729 (Östgöta nation den 1 juli samma år), disp.pro ex. den 26 juni 1731 ("Tentamen philos., quo in essentiam animae rationalis inquiritur", pres. M. Rydelius), disp.pro gr. den 9 februari 1734 ("De amazonibus", pres. dens), filosofie magister samma år den 10 juni, prästvigd den 3 september samma år i Stockholm av biskop Erik Benzelius, bataljonspredikant vid översten, friherre Bent Horns infanteri regemente den 5 mars 1735, tillträdde den 1 maj samma år, begärde den 12 november 1737 att få bli nådårspredikant efter styvsvärfadern, kyrkoherde J Kock i Träne, men CE avslog med den motiveringen, att det fanns så många av stiftets barn och att Petrus Wåhlin "sitter vid en stadig lägenhet", vistades med regementet i Finland 1739-42 och fick härunder den 19 augusti 1742 k.fullmakt som regementspredikant vid samma regemente, nu under generalmajor L. Bousquets befäl, återvände med regementet till Stockholm den 3 oktober samma år och förflyttades med detta, nu benämnt Smålands 3- och 5-männingsregemente, till Malmö, kallades den 23 maj 1744 av patronus och blev den 8 juni samma år kyrkoherde i Skabersjö och Törringe, prost ö.e.f. den 28 september 1757; död i Skabersjö den 15 januari 1768, begravd i Törringe, bouppteckning Bara den 4 juli samma år (tillg. 9,295:19 2/3, sk. 451:28).

Petrus Wåhlins son, domprosten Christian Wåhlin, har i sin självbiografi om fadern antecknat, att "han var älskad, hedrad och aktad, känd för utmärkt redlighet och vänfast orhållighet, oblyg att säga sanning och försvara den oskyldigas rätt. Han iaktog alltid den värdighet och aktning, som dess stånd och ämbete kravde, vida skild från all människofruktan". Sammastädes berättas, att år 1751, "då Petrus Wåhlin reste till Köpenhamn i sällskap med sin styvson, dåvarande. akademiadj. Faxe och 11 andra passagerare, uppkom en häftig orkan, som slog båten omkull, så att alla föllo i sjön, men genom en förunderlig försynens nåd kommo de alla att hålla sig fast i den kantrade båten, varpå de sutto i största livsfara några timmar, till dess de fingo hjälp genom en svensk skeppare, som låg för ankar under Saltholmen, dit de ock alla blevo bärgade". Den 29 juli 1748 erhöll Törringe kyrka som gåva av Petrus Wåhlins svärfar, professor Arvid Moller, Svenska församlingens i Dorpat gamla kyrksilver, som denne under stora nordiska kriget 1711 räddat över till Sverige och om vars dramatiska historia han i donationshandlingen lämnat ytterst intressanta upplysningar. Silverkannan och kaIken tillhöra alltjämt Törringe församling, som emellertid måste ihågkomma donators föreskrift, att "i fall staden Dorpat genom Guds allvisa styrelse skulle åter komma under Sveriges krona, skall detta silvret utlevereras och åter tillställas till den Svenska församlingen, som i Dorpat kan bliva inrättad." Till Sommeliusska samlingen har Petrus Wåhlin insänt bl.a. omsorgsfulla avritningar i stort format av i Skabersjö bevarade gravstenar.


Gifte och barn

Gift 1735-11-25 i Träne (L) [2]

Catharina Dorothea Hallander. Död 1740 i Finland.
Begravd 1740-06-11 i Fredrikshamn, Finland. [3]

Petrus (Glimåkrapeter) Wåhlin. Född 1736-11-21 i Träne (L).
Död 1781-08-27 i Glimåkra (L). [4]
Begravd 1781-09-05 i Glimåkra (L). [4]

Ingeborg Catharina Wåhlin. Född 1738-03-15 i Träne (L). [3]
Död i späd ålder. [3]

Anna Magdalena Wåhlin. Begravd 1739-08-27 i Fredrikshamn, Finland. [3]

Gift 1744-06-29 [3]

Anna Christina Moller. Född 1709-08-27 i Reval, Estland. [3]
Död 1750-11-30 i Malmö. [5]
Begravd 1750-12-18 i Skabersjö (M). [5]

Andreas Wåhlin. Döpt 1745-05-27 i Skabersjö (M). [3]
Begravd 1745-12-29 i Skabersjö (M). [3]

Otto Christian Wåhlin. Rektor i Lund.
Akademisekreterare i Lund.
Född 1746-11-28 i Skabersjö (M). [3]
Död 1808-03-03 i Lund. [3]

Anders Wilhelm Wåhlin. Döpt 1748-02-11 i Skabersjö (M). [3]
Död före 1796. [3]

Magdalena Dorotea Wåhlin. Döpt 1749-11-26 i Skabersjö (M). [3]
Begravd 1750-06-27 i Skabersjö (M). [3]

son Wåhlin. Död i späd ålder.

Gift 1752-06-15 i Simrishamn (L) [6]

Catarina Wollin. Född 1732-11-27 i Simrishamn (L). [6]
Döpt 1732-11-29 i Simrishamn (L). [6]
Död 1791-06-07 i Borrby (L). [7]

Maja Stina Wåhlin. Född 1753-07-03 i Skabersjö (M). [8]

Maria Dorothea Wåhlin. Född 1755-07-08 i Skabersjö (M). [8]
Begravd 1757-09-13 i Skabersjö (M). [8]

Magnus Wåhlin. Född 1756-07-12 i Skabersjö (M). [8]
Döpt 1756-07-16 i Skabersjö (M). [8]
Begravd 1757-08-24 i Skabersjö (M). [5]

Magnus Wåhlin. Född 1757-09-22 i Skabersjö (M). [8]
Begravd 1758-01-08 i Skabersjö (M). [3]

Arvid Wåhlin. Landsfiskal.
Auditör Södemanlands regemente.
Född 1759-04-30 i Skabersjö (M). [8]
Död 1831-04-21 i Norrköpings Hedvig (E). [9]
Begravd 1831-04-28 i Norrköpings Hedvig (E). [9]

Lars Wåhlin. Född 1760-08-03 i Skabersjö (M). [8]
Död 1760-09-12 i Skabersjö (M). [8]
Begravd 1760-09-14 i Skabersjö (M). [8]

Christian Wåhlin. Universitetslärare.
Domprost i Lund.
Född 1761-10-19 i Prästgården, Skabersjö (M). [8]
Döpt 1761-10-21 i Skabersjö (M). [8]
Död 1829-03-28 i Lunds sfs (M). [10]
Begravd 1829-04-03 i Lunds sfs (M). [10]

Jonas Wåhlin. Auditör vid änkedrottningens livregemente.
Född 1762-10-22 i Skabersjö (M). [8]
Döpt 1762-10-25 i Skabersjö (M). [8]
Död 1838-11-01 i Stockholm. [3]

Magnus Wåhlin. Född 1763-10-17 i Skabersjö (M). [8]
Döpt 1763-10-12 i Skabersjö (M). [8]

Johannes Wåhlin. Född 1765-03-04 i Skabersjö (M). [8]
Begravd 1765-04-15 i Skabersjö (M). [8]

Ulrika Wåhlin. Född 1766-03-09 i Skabersjö (M). [8]
Döpt 1766-03-11 i Skabersjö (M). [8]
Död 1846-11-19 i Billeberga (M). [11]

Marja Wåhlin. Född 1767-07-01 i Skabersjö (M). [8]
Döpt 1767-07-02 i Skabersjö (M). [8]
Död 1825-11-01 i Stora Herrestad (M). [12]

 
Petrus (Skabersjöpeter) Wåhlin. Född 1707-09-29 i Västra Eneby (E). [1] Död 1768-01-15. f Andrae Jonæ Wåhlin. Född 1661-02-24 i Vårdnäs (E). [13] Död 1725-08-12 i Östra Stenby (E). [14] Kyrkoherde i Östra Stenby (E).
ff Jonas Andersson.  
 
fm Brita Nilsdotter.  
 
m Ingeborg Månsdotter Bellnera. Född 1673-03-25 i Söderköping. [15] Begravd 1707-12-04 i Västra Eneby (E). [1] mf Magnus Petri Bellnerus. Född 1634 i Hessleberg, Bellö (F). [16] Död 1700-06-21 i Gistad (E). [17] Kyrkoherde.
mff Pär Olofsson.
mfm Kajsa Månsdotter.
mm Brita Mogathæa. Begravd 1725-03-14 i Gistad (E). [18] mmf Andreas Magni Mogathæus. Begravd 1659-12-03 i Vist (E). Kyrkoherde i Vist (E). [13]
mmm Catharina Larsdotter. Död 1688.

Källor

 1. Västra Eneby, CI:1
 2. Träne, Vigsel 1708-1753
 3. Lunds stifts herdaminne. Ser. II Biografier 5 Bara, Ljunits och Herrestads kontr
 4. Glimåkra, C:3
 5. Skabersjö, none, vigsel, 1733-1813
 6. Simrishamn, none, födde, vigsel, 1724-1759
 7. Borrby, none, födde, död, 1788-1851
 8. Skabersjö, none, födde, död, 1688-1813
 9. Norrköpings Hedvig, C:2
 10. Lunds sfs, none, död, 1800-1843
 11. Billeberga, none, död, 1838-1864
 12. Stora Herrestad, none, födde, vigsel, död, 1806-1861
 13. Linköpings stifts herdaminne, del II. Håhl (Norrköping 1846)
 14. Östra Stenby, C:2 p 465
 15. Söderköping, C:1 p 59
 16. Linköpings stifts herdaminne, del 3. Westerdahl.
 17. Gistad, C:1 p 133
 18. Gistad, C:2 p 453

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister