Kyrkoherde i Östra Stenby (E).
Född 1661-02-24 i Vårdnäs (E). [1]
Död 1725-08-12 i Östra Stenby (E). [2]

LevnadsbeskrivningAndrae Jonæ Wåhlin föddes den 24 februari 1661 i Vårdnäs i Östergötland där fadern var bonde och varifrån han efter platsens uttal "Våhlnäs" tog sitt namn.

Efter studenten i Uppsala 1693 prästvigdes han 1694 och blev året därpå komminister i Västra Eneby och Kisa. Den 19 januari 1697 äktade han Ingeborg Bellnera, kyrkoherdedotter från Gistad. De fick inom sitt elvaåriga äktenskap åtminstone sex barn, som alla föddes i Västra Eneby. Två av döttrarna gifte sig med kyrkoherdar inom stiftet. De tre sönerna höll sig även de inom kyrkan, Magnus (Grytmagnus) blev kyrkoherde i Gryt, Petrus (Skabersjöpeter) blev kyrkoherde i Skabersjö i Skåne och Jonas (Storjonas) blev även han kyrkoherde i Skåne. Han blev dessutom bibliotekschef och senare professor vid universitetet i Lund samt även domprost där.

Efter hustruns bortgång i december 1707, gifte Andreas etfer halvannat år om sig med Anna Reftelia, kyrkoherdedotter från Norra Vi och änka efter kyrkoherden i Sund, Andreas Svenonis Tiliander som avlidit i april 1706. Det blev ett kortvarigt och barnlöst äktenskap innan Anna avled sommaren 1710. Under äktenskapet hade Andreas blivit utnämnd till kyrkoherde i Östra Stenby.

Ett år efter Annas bortgång gifte Andreas sig, sommaren 1711, för tredje gången. Hustruns namn var Maria Schultz. De fick två döttrar.

Den 12 augusti 1725 avled Andreas. Han begrovs den 23 september.

Utanför kyrkan i Östra Stenby finns en gravplatta vars text tolkats av Sven Wåhlin:
"Andreas Wåhlin född i Wåhlnäs 1661 kom til Linkiopings schola 1678 reste til Upsala 1690. Ord Caplan i Eneby och Kisa 1694. 1o gift vid Jfr Ingeborg Belnerai 1697, barn: Brita, Ionas, Christina, Magnus, Catharina, Petrus. 2o gift vid Enk pastorskan Anna Reftelia 1708. Pastor i Ö Stenby 1710. 3o gift vid Jfr? Maria Schatz? 1711. Barn: Barbara, Ingeborg. I herranom död 1725 och huilar (vilar) under denna sten som är bekostad av Theol profess i Lund doctor Ionas Wåhlin och prosten i Skabersiö Mag. Petrus Wåhlin, Älste och yngste sonen. Esai:57:2 The som redliga för sig vandrat hafva komma til frid och huilas uti dheras tankar". Som ram rund ovanstående text finns följande text: "Här huilar en herde i iordens sköt. som älskade fåren och kärlek ot then stafuen (staven) som Gud honom gifuit i hand, driva sin iord til the lefuande land, han redligt har brukat nu nafuer (når) han ro, sen han sit mål ändat i lefuande tro."


Källor:
Linköpings stifts herdaminne. Joh. Is. Håhl (Norrköping 1846).
Östgötars minne. K.G. Odén. (Stockholm 1902).
Svenskt biografiskt handlexikon.
Sven Wåhlin.

Gifte och barn

Gift 1697-01-19 i Gistad (E) [3]

Ingeborg Månsdotter Bellnera. Född 1673-03-25 i Söderköping. [4]
Begravd 1707-12-04 i Västra Eneby (E). [5]

Brita Wåhlin. Född 1698-01-09 i Västra Eneby (E). [5]
Döpt 1698-01-16 i Västra Eneby (E). [5]

Jonas (Storjonas) Wåhlin. Domprost.
Bibliotekschef vid universitetet från 1740 till 1744 i Lunds sfs (M).
Professor i teologi.
Född 1699-05-08 i Västra Eneby (E). [5]
Döpt 1699-05-14 i Västra Eneby (E). [5]
Död 1777-05-23 i Lunds sfs (M). [6]
Begravd i Domkyrkan, Lunds domkyrkoförs (M).

Magnus (Grytmagnus) Wåhlin. Kyrkoherde i Gryt (E).
Född 1701-07-20 i Västra Eneby (E). [5]
Döpt 1701-07-25.
Död 1751-04-19 i Gryt (E). [7]
Begravd 1751-05-05. [7]

Christina Wåhlin. Född 1703-01-29 i Västra Eneby (E). [5]
Döpt 1703-02-02 i Västra Eneby (E). [5]

Catharina Wåhlin. Född 1705-04-26 i Västra Eneby (E). [5]
Döpt 1705-04-30 i Västra Eneby (E). [5]

Petrus (Skabersjöpeter) Wåhlin. Född 1707-09-29 i Västra Eneby (E). [5]
Döpt 1707-10-04 i Västra Eneby (E). [5]
Död 1768-01-15.

Gift 1709-08-20 i Västra Eneby (E) [5]

Anna Brita Reftelia. Född beräknat 1662. [5]
Begravd 1710-07-03 i Västra Eneby (E). [5]

Gift 1711-07-.. i Östra Stenby (E) [8]

Maria Schultz.

Barbara Wåhlin. Född 1712-08-05 i Prästgården, Östra Stenby (E). [9]
Döpt 1712-08-12 i Östra Stenby (E). [9]

Ingeborg Wåhlin. Född 1713-10-07 i Prästgården, Östra Stenby (E). [8]
Döpt 1713-10-10 i Östra Stenby (E). [8]

 
Andrae Jonæ Wåhlin. Född 1661-02-24 i Vårdnäs (E). [1] Död 1725-08-12 i Östra Stenby (E). [2] Kyrkoherde i Östra Stenby (E).
f Jonas Andersson.    
 
   
 
m Brita Nilsdotter.    
 
   
 

Källor

  1. Linköpings stifts herdaminne, del II. Håhl (Norrköping 1846)
  2. Östra Stenby, C:2 p 465
  3. Gistad, C:1 p 19
  4. Söderköping, C:1 p 59
  5. Västra Eneby, CI:1
  6. Lunds sfs, none, död, 1751-1799
  7. Gryt, C:2
  8. Östra Stenby, C:2
  9. Östra Stenby, C:2 p 127

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister