Borgmästare i Stockholm. [1]
Född 1621-10-04 i Prästgården, Högby (E). [2]
Död 1667-12-12 i Stockholm. [2]

Levnadsbeskrivningur: Svenska adelns ättartavlor, del VI. Gustaf Elgenstierna (Facsimilupplaga 1998).
Johan Claesson Prytz, adlad Prytz (son av Claudius Johannis eller Claes Hansson Prytz), till Alby och Fjällsta i Botkyrka socken (Stockholms län); född 1621 4/10 i Högby prästgård (Östergötland); student i Uppsala 1635 22/9; disp. 1641 och 1643; rådman i Stockholm 1650; stadssekreterare därstädes 1652 12/3; borgmästare samt preses i justitiekollegium 1660 9/1; adlad eller fick förnyelse på sitt gamla adelskap medelst sköldebrev 1661 7/9 (introducerad 1664 under 702); kansliråd 1667; samma år 12/12 i Stockholm och begravd 1668 10/4 i Botkyrka kyrka såsom justitieborgmästare, emedan han ej hann tillträda sitt nya ämbete. "Han blev efter fullbordade studier och sju års vidlyftiga utrikes resor kallad till eloquentiæ professor vid Uppsala universitet, men han fann sig mera hugad till praxis politica."
- Gift 1650 25/3 i Stockholm (Nik.) med Margareta Grundel, som levde änka 1676, men var 1682, dotter av justitieborgmästaren i Stockholm Jakob Grundel, adlad Grundel, nr 716, och hans 1:a fru Elisabet Depken.

ur: Östgötars minne, sid. 27. Odén (Stockholm 1902).
Johannes Claudii Prytz [adlad 1661 med bibehållet namn]. Född i Högby 1621 4/10; fadern prost. Student 1635. Rådman i Stockholm 1650; stadssekreterare 1652; borgmästare och präses i Stockholms justitiekollegium 1660; kansliråd 1667. Död i Stockholm 1667 12/12.
Prytz erbjöds 1650 professur i Uppsala, men föredrog "praxin politicam." Var förlänad med "fast berömliga gåfvor både att föra sina ord munteligen och skriftligen sina tanckar författa, hvilcke han också helt visligen emplojerat til konungens, rikets, borgerskapets och Stockholms stads heder, välgång och understöd."


Gifte och barn

Gift 1650-03-25 i Stockholm [3]

Margareta Grundel.

Claes Prytz. Född 1651-02-04 i Stockholm. [3]
Död 1707-07-15 på Edö, Askersunds landsförs (T). [3]

Elisabet Prytz. Född 1652-04-02. [3]
Död 1732-06-23 på Alby, Botkyrka (AB). [3]
Begravd i Kyrkan, Botkyrka (AB). [3]

Johan Prytz. Född 1650-talet. [3]

Gustaf Prytz. Döpt 1662-06-03 i Stockholm. [3]

Margareta Prytz. Död 1705 på Skye, Uråsa (G). [3]

Ebba Catharina Prytz.

Anna Maria Prytz.

 
Johan Claesson Prytz. Född 1621-10-04 i Prästgården, Högby (E). [2] Död 1667-12-12 i Stockholm. [2] Borgmästare i Stockholm. [1]
f Claudius Johannis Prytz. Född 1585-05-18 i Arboga. [2] Död 1658-08-18. Kyrkoherde.
ff Hans Claesson (Johannes Nicolai) Prytz. Född 1550-01-24 i Örebro. [1] Död 1637-11-07 i Söderköping. [1] Kyrkoherde 1591 i Söderköping.
Prost 1598.
fff Claes Hansson Prytz. Född 1524. Död 1554. Stadsskrivare i Örebro.
ffm Carin Bengtsdotter. Död 1558.
fm Margareta Pedersdotter. Död 1597-01-02. fmf Peder . Kyrkoherde i Näshulta (D).
 
m Margaretha Ericsdotter Holm. Död 1638. [2] mf Ericus Nicolai . Kyrkoherde i Styrstad (E). [1]
 
 
   
 

Källor

  1. Linköpings stifts herdaminne, del II. Håhl (Norrköping 1846)
  2. Linköpings stifts herdaminne, del 3. Westerdahl.
  3. Svenska Adelns Ättartavlor, faksimilutgåva, 1998

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister