Landskammerer i Falun. [1]
Född 1617. [2]
Död 1683. [2]

Levnadsbeskrivningur: Östgötars minne, sid. 27. Odén (Stockholm 1902).
Ericus Claudii Prytz. Född 1617; fadern prost i Norrköping. Student 1635. Landskamrer i Kopparbergs län. Död 1683.
Prytz och hans bror (Johannes Claudii Prytz) anklagades 1637 inför akad. konsist. af Zacharias Olavi, som förmälte, att han på väg till sitt härbärge, "haffvande een citra i sin hand", blifvit öfverfallen af de båda bröderna, som "begynt hugga och sticka honom med swärd, ibland anna stuckit honom j armen och illa under ögha; och wiste sigh aldrigh hafwa talat them emoot thet ringaste." Dömdes till böter och förlikning.


 
Eric Prytz. Född 1617. [2] Död 1683. [2] Landskammerer i Falun. [1]
f Claudius Johannis Prytz. Född 1585-05-18 i Arboga. [3] Död 1658-08-18. Kyrkoherde.
ff Hans Claesson (Johannes Nicolai) Prytz. Född 1550-01-24 i Örebro. [1] Död 1637-11-07 i Söderköping. [1] Kyrkoherde 1591 i Söderköping.
Prost 1598.
fff Claes Hansson Prytz. Född 1524. Död 1554. Stadsskrivare i Örebro.
ffm Carin Bengtsdotter. Död 1558.
fm Margareta Pedersdotter. Död 1597-01-02. fmf Peder . Kyrkoherde i Näshulta (D).
 
m Margaretha Ericsdotter Holm. Död 1638. [3] mf Ericus Nicolai . Kyrkoherde i Styrstad (E). [1]
 
 
   
 

Källor

  1. Linköpings stifts herdaminne, del II. Håhl (Norrköping 1846)
  2. Östgötars minne. Oden (1902)
  3. Linköpings stifts herdaminne, del 3. Westerdahl.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister