Akademiräntmästare.
Född 1733-10-09 i Bollerup (L). [1]
Döpt 1733-10-10 i Bollerup (L). [1]
Död 1783-11-18 i Lunds sfs (M). [2]

Levnadsbeskrivning
Isak Anders Sylvan föddes i Bollerup i Kristianstad län den 9 oktober 1733, föräldrarna var Per Jakobsson Sylvan, inspektör på Bollerup och hans hustru Gertrud Magdalena Holm.

När Isak Anders var cirka tio år gammal, flyttade familjen till Ystad, där fadern, i mantalsländerna för 1744-47, är inskriven som inskektör, men i längden för 1748 är handlare.

Enligt "Skånska nationen vid Lunds universitet före afdelningarnas tid", studerar Isak Anders teologi 1754 och blir sedan handlare, först i Ryssland, sedan i Ystad. Han sade upp sitt burskap i Ystad 1780, flyttade till Lund, och blev där akademibokhandlare i mars 1783, bara ett halvt år före sin död den18 november 1783. Han begravdes i Domkyrkan under "stenen no 3 på södra gången". Isak Anders Sylvan räknas som stamfar för äldre grenen av "Ystads Sylvan"

Carl Sjöström skriver följande i "Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682-1832) om flytten och etableringen i Lund:
"Flyttade till Lund "ej mindre av omtanke för sina barn än smak för vettenskapen". Annonserade därför 1781 till salu sin till "spannemålshandel och mältning väl inrättade gård" No 16 vid Östra Tullporten i Ystad och köpte samma år av handlaren Jacob Lindschoug gård i Lund, där han, enligt magistratens protokoll den 7 maj, skulle "emot Sex Riks Daler specie årligen Genant till staden få köpa sig någon fastighet här i staden samt then äga och bebo, hälst han icke tänker idka något Borgerligit näringsfång". Följande år köpte han även "den så kallade Brandborgska åkerjorden" i Galgevången. Han blev emellertid taxerad till beskattning i Lund för år 1782. Häröver, ävensom över uttrycket "få köpa" i nämnda protokoll, blir han mäkta förgrymmad och menar i skrivelse till rådhusrätten den 22 februari 1783 att han såväl som alla andra äger "både kiöpa, sällja och bebo fastigheter utan att fråga Vederbörande" och klagar över "magistratens vrångvisa, osanfärdiga och orimmeliga Protocolls Utdrag, som tyckes snarare vara justeradt på et dårhus än uppå Lunds rådhus", påstår att vederbörande skola för beskattning stå till ansvar "så vida deras rofgirighet med föreställningar icke kan stillas", och uppvisar Akad. kons:ets ovannämnda protokoll den 15 februari 1783, vari han förklaras "stå under academiens Juris diction". troligen var det för "at afskrudda sig ett olagligt öfvervälde och et oanständigt ok", som han drevs att öppna bokhandel. För sin ohemula skrivelse blev han av rådsturätten den 22 mars dömd att göra magistraten och stadens äldsta offentlig avbön. Häröver klagade han, men något vidare nämnes ej om sakens förlopp. Säkerligen har döden kommit hindrande emellan.
Han antogs till bokhandlare, enär han visat "at han vinlagt sig om insigt både i flera europeiska språk och åtskilliga vetenskaper", varjämte han ådagalagt en "bepröfvad kunskap uti handelen". Hade äfven för avsikt "emot någon lämplig afgift på längre eller kortare tid till genomläsande utlåna Böcker, hvaraf han utaf egna medel vill samla sig förråd". Att bokhandel i Lund ej varit någon givande affär kan man finna därav, att konsistorium tillönskar honom att få mera förmån därav än föregångarna. Gift i Ystad 1765 med Gertrud Magdalena Krumlinde (f. 1748; död i Lund 1827), syster till 1899. Hon ägde sedan ovannämnda fastighet, n:o 27 Sandgatan, som benämndes "Sylvanska gården" (nu "Akad. Föreningen"). Med henne hade han 13 barn (de 12 födda i Ystad, det sista i Lund), däribland Fredrik (f. 1781; jur. examen i Lund 1797; stadsfiskal i Malmö 1827; död 1848)."


Isak Anders Sylvans bokhandel i Lund.

Källor:
Carl Sjöström "Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682-1832). 1897.


Gifte och barn

Gift 1765-11-29 i Ystads Sankta Maria (M) [3]

Gertrud Magdalena Krumlinde. Född 1748-11-13 i Ystads Sankta Maria (M). [4]
Döpt 1748-11-16 i Ystads Sankta Maria (M). [4]
Död 1827-05-29 i Lunds sfs (M). [5]
Begravd 1827-06-06 i Lunds sfs (M). [5]

Gertrud Agneta Sylvan. Född 1766-10-04 i Ystads Sankta Maria (M). [4]
Döpt 1766-10-07 (svårläst) i Ystads Sankta Maria (M). [4]
Död 1847-03-01 i Lunds sfs (M). [6]
Begravd 1847-03-05 i Lunds sfs (M). [6]

Hans Peter Sylvan. Född 1767-07-23 i Ystads Sankta Maria (M). [4]

Margaretha Magdalena Sylvan. Född 1768-12-07 i Ystads Sankta Maria (M). [4]
Döpt 1768-12-09 i Ystads Sankta Maria (M). [4]

Hans Abraham Sylvan. Född 1769-12-03 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Döpt 1769-12-06 i Ystads Sankta Maria (M). [7]

Sophia Maria Sylvan. Född 1771-01-17 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Döpt 1771-01-21 i Ystads Sankta Maria (M). [7]

Juditta Catharina Sylvan. Född 1772-02-03 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Döpt 1772-02-05 i Ystads Sankta Maria (M). [7]

Isaac Andreas Sylvan. Född 1773-06-30 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Döpt 1773-07-02 i Ystads Sankta Maria (M). [7]

Charlotta Elisabeth Sylvan. Född 1775-05-11 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Döpt 1775-05-14 i Ystads Sankta Maria (M). [7]

Carl Jacob Sylvan. Hovrättsauskultant.
Född 1776-07-13 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Döpt 1776-07-16 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Död 1828.

Gottfrid Sylvan. Född 1777-10-12 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Döpt 1777-10-14 i Ystads Sankta Maria (M). [7]

Jochim Sylvan. Född 1778-12-28 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Döpt 1778-12-30 i Ystads Sankta Maria (M). [7]

Fredric Sylvan. Vice häradshövding, stadsfiskal i Malmö.
Född 1781-10-30 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Döpt 1781-11-01 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Död 1848 i Malmö.

Adolph Sylvan. Född 1783-07-19 i Lunds sfs (M). [8]
Döpt 1783-07-20 i Lunds sfs (M). [8]

 
Isak Anders Sylvan. Född 1733-10-09 i Bollerup (L). [1] Död 1783-11-18 i Lunds sfs (M). [2] Akademiräntmästare.
f Petter Jakobsson Sylvan. Född 1693-06-28 i Ystad. [9] Begravd 1750-11-27 i Ystads Sankta Maria (M). [10] Inspektor.
Handlande i Ystad. [9]
ff Jacob Andersson. Begravd 1714-03-16 i Ystads Sankta Maria (M). [10] Köpman, tullare, Ystad.
fff Anders Jeppson. Död 1683 i Ystad. [11]
 
fm Maren (Marna) Thomasdotter. Född omkring 1675 i Ystad. [12] Död 1709 i Ystad. [13] fmf Thomas Tönnesson. Död 1681. Kornmålare, Ystad.
fmm Anne (Anna) Pedersdotter.
m Agneta Holm. Född beräknat 1701 i Simrishamn (L). [14] Död 1795-01-01 i Ystads Sankta Maria (M). [14] mf Isak Olsson Holm. Född beräknat 1661. Död 1737 i Simrishamn. Rådman, handlare.
 
 
mm Bengta Christenssdotter. Född 1668. [15] Död 1736 i Simrishamn. [15] mmf Christen Nielsön Thustrup. Född 1622-07-... [15] Död 1706-12-29 i Barsebäck (M). [15] Tingsfogde.
mmm Agnete Hansdotter Ancher. Född 1632. [15] Död 1707-05-10 i Barsebäck (M). [15]

Källor

 1. Bollerup, none, födde, 1700-1751
 2. Lunds sfs, none, död, 1751-1799 p 169
 3. Ystads Sankt Maria, none, vigsel, 1690-1771 p 172
 4. Ystads Sankt Maria, none, födde, 1748-1768
 5. Lunds sfs, none, död, 1800-1843
 6. Lunds sfs, none, död, 1844-1861 p 50
 7. Ystads Sankt Maria, none, födde, 1769-1789
 8. Lunds sts, none, födde, 1773-1799
 9. Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682-1832) av Carl Sjöström
 10. Ystads Sankt Maria, none, död, 1713-1771
 11. Witting
 12. nb, Ask
 13. nb, 1708, enl Ask
 14. Ystads Sankt Maria, none, död, 1772-1815
 15. Släkten Sylvan-Fosie

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister