Pågående arbeten.
Anor till Alfhild Georgina Sandberg.
  1. Carl Olof Vilhelm Sandberg.
  2. Mika Scherini.
    1. Per Leonard Scherini.
    2. Anna Lovisa Heller.


Uppdateringar av sidan.
2008-12-30Morfars rötter i Skåne.
2008-12-30Korrekturläsning av Max Grenanders minnen.
2008-12-30Ändrat mappstrukturen för bättre ordning vid uppdateringar.
2008-03-19Anor till "Storjonas" Wåhlin, inkl: Bellnerus, Mogataeus, Prytz, mm.
2008-03-19Sorterat personer i databasen indelat i en grupp med egen forskning, en för andras forskning som jag anser trovärdig och en tredje med personer som jag inte kontrollerat och som därför inte kommer med på websidan annat än som "ej klickbara"..
2007-11-15Källor organiserade och personerna bättre strukturerade m.a.p. egen och andras forskning för Maria Perssons (Grenanders) anor.
2007-10-15Länk till renskrivning av Samuel Wollins deposition i Landsarkivet i Lund inlagd.

Back


BACKCopyright © Bertil Grenander.