Andra forskares material har i en del fall helt eller delvis används för vissa personer och eller familjer.
 • Erman.

 • Grenander, Sandberg, Scherini.
  • Dag Bremberg.
  • Nils Bremberg.
  • Svensk domares levnadsminnen av Emil Ferdinand Grenander.
  • Ur mina minnen av Max Grenander.

 • Grubbe.
  • Den introducerade svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna.


 • Leopold.
  • Släkten Krumlindes rötter av Stig Östenson. ur Släkt och hävd nr 2-3 2003.

 • Prytz.
  • Den introducerade svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna.

 • Suell.
  • Släkten Krumlindes rötter av Stig Östenson. ur Släkt och hävd nr 2-3 2003.


 • Wollin.
  • Råd- och handelsmannen Carl Magnus Wollin. En Simrishamnsborgare på 1700-talet. av Adolf Wollin, utgiven av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Småskrifter 6. 1952
  • En gustaviansk sjöofficer, Contre Amiralen Lars Wollin. av Adolf Wollin, särtryck ur Kungl. Örlogsmannasällskapets "Tidskrift i sjöväsendet" 12:e häftet 1948.
  • Herrskap och hushållning på Kiviks Äsperöd. med C.F. Falléns anteckningar 1821 av Nils-Arvid Bringéus.
  • Samuel Wollins deponering på Landsarkivet i Lund 1912.[Referenskod: SE/LLA/30700-04:15]

 • Upplänning.
  • Den introducerade svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna.


Back


BACKCopyright © Bertil Grenander.