Om namnet Grenander ur "Svenska Män och Kvinnor" del 3
Samuel Wollins deponering i Landsarkivet i Lund 1912.
"Svensk Domares Levnadsminnen" av Emil Ferdinand Grenander.
"Ur mina minnen" av Max Grenander.

Isak Anders Sylvans bokhandel i Lund
"Gnistor i mörkret" av: Claude Gerard (Aurora Ljungstedt)Back


BACKCopyright © Bertil Grenander.